| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Unnis wiki på 23 ting

Page history last edited by Unni Sørsveen 15 years, 9 months ago

 

 

Et nydelig bilde av Azorene

 

 

 

 

 

 

 Dette bildet har jeg lastet opp og forstørret her, men det blir temmelig utydelig.

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube plugin error  

 

 

 Jeg starter med en video fra YouTube - Fin d'eté - slutt på sommeren. Litt bakvendt da - sommeren skal jo snart begynne!

 

 

 

Forsøker meg med et bilde under her.

 

 

  Det gikk jo bra gså. Hvordan får jeg tekst og bilde ved siden av hverandre?

 

 

 

 

Til slutt henter jeg opp en fil fra denne datamaskinen. Det er en liten omtale av boken til Thor Soltvedt

 

Historien om Glenn Anton.doc 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.