| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Mette prøver igjen

Page history last edited by PBworks 14 years, 1 month ago

Mette prøver igjen

 

Og hva skal jeg fylle siden min med da?

 

Litt tull og tøys bare., eller kanskje noe skikkelig.

 

Blir vel litt mer skikkelig når jeg får dette til.

 

Fikk til å lage lenke, og fant den til og med igjen.

 

Lagt til bilde også. Og nå skal jeg prøve å fjerne et av dem.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.