| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Mannen som elsket Yngve

Page history last edited by PBworks 15 years, 1 month ago

 

 

"Mannen som elsket Yngve" i forrige uke - og det var kjempegøy å dra tilbake til 1989 igjen :-)

 

 

Vi var 4 personer på 40+ som så filmen sammen på kino, og vi lo så vi gråt flere ganger underveis!!  Veldig rart å føle seg som de eldste i salen - det skjønte vi jo fort hver gang vi lo og de yngste blant publikum ikke hadde de samme referanserammene som vi hadde ang. 1989.... De fleste av dem var vel knapt nok født ;-)

 

 

 

Mannen som elsket Yngve

 

http://www.filmweb.no/kino/article136589.ece

 

 
 

Mannen som elsket Yngve


(Mannen som elsket Yngve)

Premiere kino: 15.02.2008  
Mannen som elsket Yngve

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.