| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ligaen fra byen ved fossen

Page history last edited by PBworks 16 years, 3 months ago

 

Ringeriksligaen

 

Ringeriksligaen er 4 bibliotekarer og vi dokumenterer vårt felles slit med å få disse 23 tingene i boks!  Nå har vi kommet til ting 7 - og det er om wikier.  Vi har litt sansen for wikier, tror vi.  

 

Gruppedeltakere: 

Bjørg, Bente, Aase og Astrid

som jobber i dette huset

  

I dette bygget, "Sentrumskvartalet" flyttet biblioteket inn  høsten 2005. Vi holder til i 2. etasje, og er nærmeste nabo til byens kino.  Lokalavisen holder til i murbygningen til høyre.

 

 

 

   Lenker:

  1. Hønefossbilder
  2. Bibliotekets hjemmeside
  3. Lokale forfattere  

 

 Wikisida vår måtte få nytt navn.  Det er håpløst å lenke fra bloggen til sider som har navn med æ,ø og å.

 

 

 

 

    You now

     

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.