| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Ligaen fra byen ved fossen

Page history last edited by PBworks 15 years, 3 months ago

 

Ringeriksligaen

 

Ringeriksligaen er 4 bibliotekarer og vi dokumenterer vårt felles slit med å få disse 23 tingene i boks!  Nå har vi kommet til ting 7 - og det er om wikier.  Vi har litt sansen for wikier, tror vi.  

 

Gruppedeltakere: 

Bjørg, Bente, Aase og Astrid

som jobber i dette huset

  

I dette bygget, "Sentrumskvartalet" flyttet biblioteket inn  høsten 2005. Vi holder til i 2. etasje, og er nærmeste nabo til byens kino.  Lokalavisen holder til i murbygningen til høyre.

 

 

 

   Lenker:

  1. Hønefossbilder
  2. Bibliotekets hjemmeside
  3. Lokale forfattere  

 

 Wikisida vår måtte få nytt navn.  Det er håpløst å lenke fra bloggen til sider som har navn med æ,ø og å.

 

 

 

 

    You now

     

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.