| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Klokken i Makedonia

Page history last edited by PBworks 16 years, 4 months ago

 Dette er en gammel bok, men jeg leste den på nytt for å bruke den i "Litteraturhalvtimen" i Sandefjordm bibliotek. Dette er en, etter min mening, utrolig morsom bok. her er det bare å slippe latteren løs. fore går i en gresk fjellandsby i 1941. En stakkkars  maskiningeniør (forøvrig gammel og innbitt ungkar) sendes fra Aten for å få i gang et gammelt spinneri. Kommer opp i de utroligste episoder. Les og le!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.