| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kineseren av Henning Mankell

Page history last edited by Gunn Vigdis 15 years, 3 months ago

Jeg begynte på boka "Kineseren" av Henning Mankell før påske, og ville kose meg med en real krim av en god forfatter! Det jeg tidligere har lest av Henning Mankell, har absolutt vært spennende og leserverdig! Men denne gangen la jeg bort boka etter å ha lest halve. Boka starter med at menneskene i en hel grend blir funnet myrdet, på bestialsk Henning Mankell vis. Vi blir så kjent med to damer, den ene etterforsker og den andre en sykmeldt dommer. Dommeren begynner å snoke litt i saken, da hun oppdager at det er bånd mellom henne og to av de drepte. Til nå, både fengende, mystisk og spennede... Men, plutselig får vi servert en meget laaang historie fra Kina, fra 150 år tilbake i tid. Historien i seg selv kan sikkert være både opprørende og spennede - men etter å ha lest dette, faller min interesse for boka. Skal liksom motivet for disse drapene være hevn for noe som har skjedd for over 150 år siden i Kina?For det aner meg at det er det som er motivet... (Men husk, jeg har ikke lest hele boka. Så kan hende jeg tar feil.)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.