| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Harry Potter

Page history last edited by PBworks 15 years, 3 months ago

Jeg har nylig avsluttet lesingen av siste og avsluttende boken i serien om Harry Potter. Etter min mening er dette veldig godt skrevne bøker, - engasjerende, spennende og fargerike, og noe av det mest troerdige jeg har lest om vennskap. Spesielt er vennskapet mellom Hermine, Ronny og Harry beskrevet godt og troverdig, man tror på at det på at det utvikler seg sterke vennskapsbånd mellom disse tre ulike personlighetene. Bøkene anbefales til alle som liker å lese :)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.