| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

God bok

Page history last edited by PBworks 15 years, 1 month ago

 Karin Alvtegen : Skygge.  Karin Alvtegen skriver psykologiske spenningsbøker der tema er menneskesinnets mørke sider.  "Skygge" er hennes femte bok, og her møter vi en familie med dystre hemmeligheter,  som litt etter litt blir avslørt for leseren. Boka er spennende og uhyggelig, og føyer seg pent inn i rekken av "S-bøkene" fra Karin Alvtegen hånd.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.