| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

God bok

Page history last edited by PBworks 16 years, 4 months ago

 Karin Alvtegen : Skygge.  Karin Alvtegen skriver psykologiske spenningsbøker der tema er menneskesinnets mørke sider.  "Skygge" er hennes femte bok, og her møter vi en familie med dystre hemmeligheter,  som litt etter litt blir avslørt for leseren. Boka er spennende og uhyggelig, og føyer seg pent inn i rekken av "S-bøkene" fra Karin Alvtegen hånd.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.