| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ellens abc for latin

Page history last edited by PBworks 16 years, 2 months ago

 Noen nyttige fraser på latin

 

Hva kan nå jeg ha å fortelle denne lærde gjengen mon tro? Vanskelig. Her er i hvert fall et ganske smalt interessetema fra mine gyldne tider som student ved Humfak.  Og nei, jeg kan dem ikke lenger utenat...

 

HALLO og HADE

*salve! Betyr Hallo! eller Hade!

*salvete! (Hallo/hade til flere personer)

*vale eller valete betyr farvel (en eller flere personer)

 

*bonum diem = God dag

*bonum vesperum = God ettermiddag/kveld

*bonam noctem brukes kun for God natt!

 

*ut vales? = hvordan har du det?

*bene váleo! = jeg har det bra!

*grátias ago! = takk!

*óptime = svært bra

*bene = bra

*satis bene = ganske bra

*non ita bene = ikke så bra

*péssime = forferdelig

 

Man kan for eksempel si: salve, ut vales?

Og få svaret: optime valeo, gratias ago! eller: non ita bene!

 

HVA HETER DU?

*salve, quod nomen tibi est? = Hei, hva heter du?

*mihi nomen est Ellen, et tibi? = jeg heter Ellen, hva heter du?

*quae nomina eorum sunt? = hva heter de der?

 

HØFLIG RUNDT BORDET

*veníte ad mensam! = kom til bordet!

*da mihi aquam, quaeso! = send meg vannet, er du snill!

*visne etiam carnem? = vil du ha mer kjøtt?

 

Lære mer?? Frasene er hentet fra "Latin for beginners" 1993. Lån den på biblioteket da vel. Morsomme illustrasjoner har den også.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.