| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

carmen

Page history last edited by KK 15 years ago

Dette var ikke lett å finne "new page" men jeg klarte det!!!

Nå har jeg ikke tid å skrive om Carmen - og jeg tenkte å lage en lenke til wikipedia men jeg ble sjokkert da jeg så hvor lite det stod om Carmen på norsk - på tide å redigere den... da er det bare å trykke på "edit"?

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.