| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Biblioteket i dag

Page history last edited by PBworks 16 years, 4 months ago

Her hadde jeg noe tekst tidligere, men borte ble det da bildet skulle settes inn.

Det er stor aktivitet hos oss i dag. Barneavdelingen syder med unger som selger egne ting og tang!

Pcene går for fullt og studentene sitter bøyd over bøker og laptopper!

Min utlånsvakt er nå over og etterarbeidet kan begynne, men først litt wiki.

Sjekk hva som skjer i vinterferien:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.