| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Arves wiki

Page history last edited by PBworks 14 years, 5 months ago

 Deter stort sett litt for mye uforutsigbare oppgaver på jobben. Hver gang mine kjære koleger får problemer (og det er jo titt og ofte) med det tekniske utstyret, roper de Arve, Arve. Det er jo hyggelig å hjelpe, men det blir fort for lite tid til det jeg selv skulle ha gjort. Les: 23tingomtonull.

Får stå på:  Å lage innlegg i en wiki går vel greit for de fleste med litt øvelse. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.