| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Arves wiki

Page history last edited by PBworks 16 years, 3 months ago

 Deter stort sett litt for mye uforutsigbare oppgaver på jobben. Hver gang mine kjære koleger får problemer (og det er jo titt og ofte) med det tekniske utstyret, roper de Arve, Arve. Det er jo hyggelig å hjelpe, men det blir fort for lite tid til det jeg selv skulle ha gjort. Les: 23tingomtonull.

Får stå på:  Å lage innlegg i en wiki går vel greit for de fleste med litt øvelse. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.