| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Barnas vinterleker

Page history last edited by Rigmor Bye 13 years, 5 months ago

Opprett en ny side Er på jobb idag, søndag, på Norsk Skogmuseum. Vi har et arrangement som heter "Barnas vinterleker", dette er et årlig arrangement som er veldig populært. I år er vi ekstra heldig, knallvær med sol og fin utetemperatur. Masse aktiviteter foregår på vårt uteområdem spesielt vinteraktiviteter. Men vi har også eventyrstund ute i ei oppfyrt koie. Skileik av alle slag . Her kan alle more seg, både barn og voksne. Fint med vinter i Elverum!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.