| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Sitater om bøker

Page history last edited by Marianne Granberg 12 years ago

Det fins bøker som leser seg selv. Man behøver bare å åpne dem, så hopper ordene nærmest opp i hodet og inn i sjelen og lager bilder, og man leser boken uten å tenke. Og når man er ferdig, er det som om man har lært noen helt nye mennesker å kjenne. Man levde sammen med dem mens man leste.
Vita Andersen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.