| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Sitater om bøker

Page history last edited by Marianne Granberg 13 years, 4 months ago

Det fins bøker som leser seg selv. Man behøver bare å åpne dem, så hopper ordene nærmest opp i hodet og inn i sjelen og lager bilder, og man leser boken uten å tenke. Og når man er ferdig, er det som om man har lært noen helt nye mennesker å kjenne. Man levde sammen med dem mens man leste.
Vita Andersen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.