| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Sitater om bøker

Page history last edited by Marianne Granberg 11 years, 8 months ago

Det fins bøker som leser seg selv. Man behøver bare å åpne dem, så hopper ordene nærmest opp i hodet og inn i sjelen og lager bilder, og man leser boken uten å tenke. Og når man er ferdig, er det som om man har lært noen helt nye mennesker å kjenne. Man levde sammen med dem mens man leste.
Vita Andersen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.