| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ingen manns land

Page history last edited by Bokmøllen 13 years, 8 months ago

Ingen manns land er en roman om vennskap, kjærlighet, lojalitet og om hvordan en offiser i den tyrkiske hær ender som sine venners fiende og sine fienders venn. Handlingen foregår på Kypros i 1974 og beskriver den tyrkiske invasjonen på øya og deretter i Istanbul hvor hovedpersonens fengselsopphold  med tortur. forhør, og flukt skildres. Boken er skrevet på norsk og forfatteren heter Izzet Celasin, politisk flyktning fra Tyrkia.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.