| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Haugalendingen - årbok

Page history last edited by Ingebjørg Stene Jacobsen 13 years, 11 months ago

Av og til er det like greit å herme etter noen andre. Innspurten med manuskripter til Haugalndingen 2009-2010 er igang. Tema for boka er kommunikasjon, og det kan være så mangt. Veier, telefon, sykkel, rutebåter dette er bare litt - og i dag har vi de sosiale mediene som byr på en annen type kommunikasjon som vi ikke hadde aning om ville komme den gang vi for 30 år siden sto på venteliste for å få innlagt det vi i dag kaller fasttelefon. Times are a'changing som han sang om på den tida gode gamle Bob Dylan. Ingebjørg

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.