| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hannefur tuller om 23 ting

Page history last edited by hannefur 13 years, 7 months ago

Hvilke 23 ting skal jeg tulleskrive om?

  1. Jeg er på kurs i sosiale medier http://hf76.wordpress.com Der kan man følge mine utforskinger, aha-opplevelser og lærerike inntrykk.
  2. Prøving og feiling blir nøkkelordene her!
  3. "En verden av muligheter" - fritt oversatt til  "mulighetenes verden" (les: internett)
  4. ....allerede tom for tulleskriveideer....har kanskje noe med at topplokket er oppfylt p.t.???

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.