| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Hannefur tuller om 23 ting

Page history last edited by hannefur 12 years, 7 months ago

Hvilke 23 ting skal jeg tulleskrive om?

  1. Jeg er på kurs i sosiale medier http://hf76.wordpress.com Der kan man følge mine utforskinger, aha-opplevelser og lærerike inntrykk.
  2. Prøving og feiling blir nøkkelordene her!
  3. "En verden av muligheter" - fritt oversatt til  "mulighetenes verden" (les: internett)
  4. ....allerede tom for tulleskriveideer....har kanskje noe med at topplokket er oppfylt p.t.???

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.